USG ciążowe Warszawa. Badanie ultrasonograficzne to podstawowe badanie diagnostyczne w przebiegu ciąży.

USG ciążowe Warszawa. Badanie ultrasonograficzne to podstawowe badanie diagnostyczne w przebiegu ciąży.

Według standardów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie prowadzenia ciąży o przebiegu prawidłowym, badanie takie należy wykonać wszystkim kobietom ciężarnym co najmniej 3 razy w trakcie trwania ciąży. W zależności od tygodnia ciąży badanie jest różnie wykonywane. Badanie ultrasonograficzne powinno być wykonane według ściśle określonych wskazań lekarskich, przez osobę posiadającą uprawnienia i kwalifikacje do jego wykonania. Celem wykonywania badań ultrasonograficznych w ciąży jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia niekorzystnych wyników położniczych, które mogą wystąpić na skutek nierozpoznania wad u płodu. Badanie ultrasonograficzne przesiewowe powinno być wykonane u wszystkich ciężarnych. Jest bezpieczne. Aparat w diagnostyce położniczo-ginekologicznej powinien być wyposażony w prezentację 2D, przynajmniej w dwie różne głowice: przezbrzuszną typu convex o częstotliwości od 3,5 do 5 MHz i dopochwową o częstotliwości od 4 do 7,5 MHz z możliwością dokumentacji fotograficznej lub elektronicznej. Uzupełnieniem jest wyposażenie aparatu ultrasonograficznego w funkcję kolorowego Dopplera. Wynik badania ultrasonograficznego w formie tekstowej powinien zawierać dane pacjentki, jej PESEL, miejsce i datę badania oraz dane lekarza wykonującego badanie. Ponadto informację dotyczącą rodzaju aparatu ultrasonograficznego i rodzaju częstotliwości głowic, datę ostatniej miesiączki i tydzień ciąży.

USG ciążowe Warszawa. USG ciążowe w poszczególnych tygodniach ciąży. Badanie ultrasonograficzne przed 10 tygodniem ciąży powinno być wykonane metodą dopochwową w celu:

-uwidocznienia i lokalizacji jaja płodowego – potwierdzające obecność ciąży wewnątrzmacicznej i wykluczenie ciąży ekotopowej,

-oceny obecności pęcherzyka ciążowego jego położenie w jamie macicy, liczbę pęcherzyków ciążowych i ich kształt,

-oceny obecności zarodka lub nie,

-oceny liczby zarodków, kosmówki i owodni,

-oceny pęcherzyka żółciowego – opis ewentualnych nieprawidłowości,

-oceny narządów rodnych – budowy macicy, szyjki, przydatków.

Badanie ultrasonograficzne pomiędzy 11 a 13 tygodniem ciąży wstępnie ocenia anomalie płodu oraz markery aberracji chromosomowych. Badanie obejmuje szczegółową ocenę struktury jaja płodowego, obejmująca m.in. liczbę pęcherzyków ciążowych i płodów w jamie macicy, ocenę czynności serca płodu, pomiary biometryczne, oceną anatomii płodu: czaszki, powłok jamy brzusznej, żołądka, serca płodu, pęcherza moczowego, kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych. Badanie ultrasonograficzne w 18 do 22 oraz 28 -32 tygodniu ciąży ocenia rozwój płodu pod kątem występowania wad wrodzonych. Wówczas podaje się przybliżoną masę płodu i wiek ciążowy, określa się biometrię płodu, ocenia się struktury i narządy płodu.

USG ciążowe Warszawa. USG ciążowe 3D/4D/5D w Warszawie można wykonać m.in. w Centrum diagnostyki obrazowej, Targowa 80/82, w Poliklinice Kaarmed, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, w Przychodni MultiMed Ludwika Waryńskiego 6, Agatowa. Poradnia USG na Agatowej 10, w Centrum Medycznym Babka Medica,1 na ul. Zygmunta Słomińskiego 19 oraz w Gabinecie Ginekologicznym – Klinika Renesansowa, Elektoralna 14A i w Medic House na ul. Biały Kamień 7. Ponadto Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczny Mariusz Sadowski na ul. Grójeckiej 194/443 i Ochota Medical Center na Maurycego Mochnackiego 10 oferuje wykonanie ultrasonografii ciążowej.

Leave a Reply

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Related Post